امروز : 1399/1/15

هزینه تایپ به زبان های خارجی


 

لیست قیمت پایه برای تایپ زبان های خارجی به ازای هر صفحه

 

تایپ انگلیسی                                            600 تومان

تایپ عربی             700تومان

تایپ فرانسوی                                           1200تومان

تایپ آلمانی            2200 تومان

تایپ اسپانیایی                                       2800 تومان

تایپ چینی             5100 تومان

تایپ ژاپنی                                             4900 تومان

تایپ استانبولی           3100 تومان

تایپ ارمنی                                          3600 تومان

تایپ لاتین            4900 تومان

تایپ ایتالیایی                                      3800 تومان

تایپ کره ایی            3800 تومان

تایپ آذربایجانی                                    2850 تومان

تایپ هلندی            4900 تومان

تایپ روسی                                       3900 تومان