امروز : 1398/12/1

هزینه رسم جداول، نمودار، اشکال و فرمول


هزینه رسم جداول، نمودار، اشکال و فرمول

 

رسم های ویژه

هزینه بابت رسم

دانلود نمونه

رسم جدول کوچک

800 تومان

به زودی

رسم جدول متوسط

1200 تومان

به زودی

رسم جدول بزرگ

2000 تومان

به زودی

رسم نمودار ساده

1000 تومان

به زودی

رسم نمودار پیشرفته

2000 تومان

به زودی

رسم اشکال ساده

1000 تومان

به زودی

رسم اشکال پیشرفته

2000 تومان

به زودی

تایپ فرمول ساده

هر 7 فرمول 1000 تومان

به زودی

تایپ فرمول پیشرفته: ماتریس،  انتگرال و ...

هر 4 فرمول 1000 تومان

به زودی

رسم سربرگ

4000 تومان

به زودی

 

 تمامی هزینه های این صفحه در صورت ارتباط مستقیم و حضوری با تایپیست یا صفحه بند و امکان تعامل با ایشان 2 برابر محاسبه می شوند.

 

در سایت ثبت نام، و سفارش خود را ثبت کنید