امروز : 1399/1/15

هزینه صفحه آرایی و تنظیم پایان نامه


هزینه صفحه آرایی و تنظیم پایان نامه

 

جزییات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه

هزینه به ازای هر صفحه استاندارد

هزینه تنظیم کامل پایان نامه بر اساس شیوه نامه دانشگاه

600 تومان

مرتب نمودن متن

25 تومان

پاراگراف  بندی

25 تومان

شماره صفحه

25 تومان

فاصله چپ و راست،  بالاو پایین

25 تومان

فهرست نویسی اتومات

150 تومان

تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودار

100 تومان

تنظیم به قالب دانشگاه

250 تومان

 
  • هزینه پایه برای تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه 20000 تومان می باشد
  • برای سفارش تنظیم پایان نامه می توانید ژس از ثبت نام سفارش تایپ ثبت نمایید و گزینه صفحه ارایی را تیک بزنید

 

در سایت ثبت نام، و سفارش خود را ثبت کنید