امروز : 1399/1/15

هزینه تایپ از فایل صوتی یا تصویری


هزینه تایپ از فایل صوتی یا تصویری

 

  • هزینه تایپ 60 ثانیه فایل صوتی یا تصویری  فارسی 450 تومان می باشد.

     

    هزینه تایپ60 ثانیه فایل صوتی یا تصویری انگلیسی 4000 تومان می باشد

  • حداقل میزان سفارش 15 دقیقه می باشد
  •  
  • حجم مجاز برای هر ساعت 20 مگابایت می باشد و در صورت حجم بیشتر به ازای هر 10 مگابایت اضافه برای هر ساعت مبلغ 4000 تومان اضافه دریافت می شود.
  •  
  • در صورتی که کیفیت صدا پایین باشد یا نامفهوم باشد مبلغ 8000 تومان به ازای هر صفحه اضافه می شود.

 

در سایت ثبت نام، و سفارش خود را ثبت کنید