امروز : 1398/12/1

هزینه تایپ در اکسل excel


هزینه تایپ در اکسل excel

 

تعداد ستون اکسل

تعداد کلمات مجاز در هر ردیف

هزینه هر ردیف اکسل

دانلود نمونه

تا 5 ستون اکسل

20 کلمه

50 تومان

به زودی

50 کلمه

100 تومان

100 کلمه

150 تومان

6 تا 10 ستون اکسل

50 کلمه

150 تومان

به زودی

100 کلمه

225 تومان

150 کلمه

300 تومان

11 تا 15 ستون اکسل

100 کلمه

300 تومان

به زودی

150 کلمه

375 تومان

200 کلمه

450 تومان

16 تا 20 ستون اکسل

150 کلمه

400 تومان

به زودی

200 کلمه

500 تومان

250 کلمه

600 تومان

21 تا 25 ستون اکسل

200 کلمه

600 تومان

به زودی

250 کلمه

700 تومان

300 کلمه

800 تومان

26 تا 30 ستون اکسل

250 کلمه

700 تومان

به زودی

300 کلمه

800 تومان

350 کلمه

900 تومان

تعدادی متفاوت

تعدادی متفاوت

سفارش ثبت نمایید!

ندارد

 

 

در مواردی که انتقال از وورد به اکسل یا برعکس باشد تمامی هزینه های فوق با 50 درصد تخفیف ارائه می شود

 

در سایت ثبت نام، و سفارش خود را ثبت کنید