امروز : 1399/1/15

هزینه ویرایش علمی


هزینه ویرایش علمی

 

نوع ویرایش علمی

هزینه ویرایش علمی به ازای هر صفحه

ویرایش علمی کامل

1500 تومان

تطبیق فعل و فاعل

250 تومان

تبدیل محاوه ایی به رسمی و کتابی

750 تومان

تغییر کلی متن برای رسایی و انتقال فهم بهتر

750 تومان

 

تمامی هزینه های این صفحه در صورت ارتباط مستقیم و حضوری با تایپیست یا صفحه بند و امکان تعامل با ایشان 2 برابر محاسبه میشوند.

 

در سایت ثبت نام، و سفارش خود را ثبت کنید