امروز : 1398/12/1

هزینه طراحی پوستر های علمی برای همایش ها


هزینه طراحی پوستر های علمی برای همایش ها

 

نوع طراحی پوستر علمی

امکانات

هزینه

نمونه پوستر علمی طراحی شده

طراحی پوستر علمی  ساده

تعیین اندازه پوستر

دارد

30000 تومان

به زودی

ارسال متن پوستر

دارد

تعداد نمونه طرح اولیه

1 عدد

ارسال عکس ها و ایده ها از مشتری

ندارد

طراح متخصص در زمینه پوستر

ندارد

تعداد مراحل مجاز نظر دهی توسط مشتری

ندارد

عکاسی و نقاشی ویژه پوستر

ندارد

طراحی پوستر علمی پیشرفته

تعیین اندازه پوستر

دارد

70000 تومان

به زودی

ارسال متن پوستر

دارد

تعداد نمونه طرح اولیه

3 عدد

ارسال عکس ها و ایده ها از مشتری

دارد

طراح متخصص در زمینه پوستر

دارد

تعداد مراحل مجاز نظر دهی توسط مشتری

3 مرحله

عکاسی و نقاشی ویژه پوستر

ندارد

طراحی پوستر علمی ویژه

تعیین اندازه پوستر

دارد

200000 تومان

به زودی

ارسال متن وستر

دارد

تعداد نمونه طرح اولیه

3 عدد

ارسال عکس ها و ایده ها از مشتری

دارد

طراح متخصص در زمینه پوستر

دارد

تعداد مراحل مجاز نظر دهی توسط مشتری

3 مرحله

عکاسی و نقاشی ویژه پوستر

دارد

 

 

  تمامی هزینه های این صفحه در صورت ارتباط مستقیم و حضوری با طراح و امکان تعامل با ایشان 2 برابر محاسبه میشوند. البته در مورد طراحی پوستر  ساده امکان تعامل وجود ندارد

 

در سایت ثبت نام، و سفارش خود را ثبت کنید